Om oss

Sociala Missionen arbetar för en rättvisare värld. Vår uppgift är att ge människor i utsatta livssituationer stöd för att kunna ta makten över sina egna liv.

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening som sedan starten 1917 har arbetat med att bekämpa orättvisor, ge råd och stöd och driva opinionsarbete på det sociala och diakonala området.

Vi driver idag verksamheterna rådgivning i sociala frågor och flyktingfrågor. Vi driver också gymnasieskolan Futurum, med inriktning handel och service.

Vårt syfte är att genom våra verksamheter, samt ett aktivt opinions- och nätverksarbete, bidra till förbättrade livsvillkor för våra målgrupper.