• Vår mission:

  Ge stöd åt den som inte får tillräcklig hjälp av samhället.

Start

 • Stöd Sociala Missionen

  Sociala Missionen startade med potatisupproret 1917 där tusentals potatisar delades ut till fattiga familjer. Sociala Missionens omfattande sociala arbete har fortsatt under de mer än hundra åren vi har verkat. Idag erbjuder vi en öppen, kostnadsfri och rättighetsbaserad rådgivning inom flykting- och sociala frågor, där en av våra största målgrupper barnfamiljer i bostadslöshet. Ditt stöd till Sociala Missionen gör skillnad!

  Läs mer »
 • Flyktingfrågor

  Sociala Missionen har lång erfarenhet av arbete med flyktingfrågor. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och psykosocialt stöd till enskilda i frågor som rör asyl och familjeåterförening. Barnfamiljer som splittrats på grund av krig, konflikt eller flykt är en av våra viktigaste målgrupper. Med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län samarbetar Sociala Missionen sedan 2017 med ett flertal församlingar i ett projekt om tidiga insatser för asylsökande.

   

  Läs mer »
 • Sociala frågor

  Sociala Missionen arbetar för att människor ska få ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp. Genom bland annat stöd från Stockholms stads socialförvaltning kan vi erbjuda en öppen och kostnadsfri rådgivning inom det sociala området. Mottagningen är öppen måndag-fredag kl 9-15. Majoriteten av våra besökare är ensamstående mammor som har en osäker boendesituation eller lever i akut bostadslöshet.

  Läs mer »

Aktuellt

Visa alla nyheter »