• Vår mission:

  Ge stöd åt den som inte får tillräcklig hjälp av samhället.

 • Vår mission:

  En funktionsnedsättning ska inte innebära att man hindras ta del av samhällets funktioner.

 • Vår mission:

  Det är elevernas behov som ska forma skolan.

Start

 • Stöd Sociala Missionen

  Sociala Missionens insatser behövs och gör skillnad. Det är inte alltid det vi gör syns eller uppmärksammas, dock vet vi att det ofta leder till förbättrade livsvillkor och gör skillnad i den enskildes liv.

  Läs mer »
 • Flyktingfrågor

  Sociala Missionen har lång erfarenhet av arbete med flyktingfrågor. Vi erbjuder rådgivning och stöd till enskilda i frågor som rör asyl och familjeåterförening. Vi samarbetar med fyra församlingar i ett projekt om tidiga insatser för asylsökande.

   

  Läs mer »
 • Sociala frågor

  Sociala Missionen arbetar för att människor ska få ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp. Vi erbjuder psykosocialt stöd och socialrättslig rådgivning under kortare och längre perioder beroende på den enskildas behov.

  Läs mer »

Aktuellt

Visa alla nyheter »