Bidragsgivare

Genom generösa bidrag från såväl offentliga medel som fonder och stiftelser har Sociala Missionen kunnat finansiera delar av verksamheter genom åren. Anslagen har varit avgörande för att kunna fortsätta att driva arbetet inom exempelvis rådgivning i sociala, äldre- och flyktingfrågor som är helt beroende av gåvor och bidrag.

Stockholms stad finansierar en stor del av verksamheten med rådgivning i sociala och äldrefrågor. Länsstyrelsen i Stockholm möjliggör med projektmedel till TIA-projekten informationsarbete för asylsökande i samarbete med flera församlingar inom Equmeniakyrkan.

Exempel på stiftelser som stöder Sociala Missionens verksamhet:

  • Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne
  • Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
  • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
  • Timmermansorden
  • Byggnadsstiftelsen S:t Erik
  • Elsa Borgs stiftelse

Vi tackar alla våra bidragsgivare!

Företagssamverkan

Som företag kan ni stödja Sociala Missionens arbete inom viktiga socialpolitiska frågor. Kanske vill ni bidra med kompetens eller vara ett direkt ekonomiskt stöd i till ett nytt eller befintligt projekt. Tillsammans kan vi göra världen rättvisare.

Låter det intressant?

För mer information kontakta oss, info@socialamissionen.se