Personuppgiftshantering vid gåvor

Sociala Missionen med organisations nr 802003-1178 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Sociala Missionen arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi samlar in dina personuppgifter: När du blir månadsgivare via autogiro. När du ger en penninggåva som vid inbetalningstillfället uppgår till minst 200 kr. samt valt att lämna ditt person nr för att få skattereduktion i din inkomstdeklaration. Vi spar också information om din gåva enligt de regler som Skatteverket kräver att en Gåvomottagare skall följa:

Gåvomottagare ska spara underlaget i sju år. Det gäller för varje enskild gåva.

Underlaget ska innehålla uppgifter om följande:

  • den som gett gåvan
  • datum när du tog emot gåvan
  • hur stor gåvan var
  • i vilken verksamhet den ska användas.

Vill du få ett utdrag om dina personuppgifter, lämna ny eller kompletterande information eller bli struken från vårt Givarregister, kontakta oss på Sociala Missionen, Högbergsgatan 31A, 116 20 Stockholm. Tel 08-556 02 300, val administration eller skicka en förfrågan till info@socialamissionen.se