Stöd oss

Sociala Missionens insatser behövs och gör skillnad. Det är inte alltid det vi gör syns eller uppmärksammas, dock vet vi att det ofta leder till förbättrade livsvillkor och gör skillnad i den enskildes liv.

Under 2017 har Sociala Missionens rådgivning sammanlagt bistått 578 personer inom följande områden:

  • socialrättsliga frågor till 302 personer, vilket motsvarar 52%
  • flyktingfrågor till 188 personer, vilket motsvarar 33%
  • äldrefrågor till 88 personer, vilket motsvarar 15%

För att kunna fortsätta bevaka, lyfta aktuella frågor och bedriva vår Råd och stöd-verksamhet behöver vi ditt stöd. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar så att vi kan hjälpa fler människor, som lever i utsatthet, att ta tillvara sina rättigheter.

Genom en gåva till oss bidrar Du till denna viktiga uppgift!