Stöd oss

Sociala Missionens insatser behövs och gör skillnad. Det är inte alltid det vi gör syns eller uppmärksammas, dock vet vi att det ofta leder till förbättrade livsvillkor och gör skillnad i den enskildes liv.

Under 2017 har Sociala Missionens rådgivning sammanlagt bistått 578 personer inom följande områden:

  • socialrättsliga frågor till 302 personer, vilket motsvarar 52%
  • flyktingfrågor till 188 personer, vilket motsvarar 33%
  • äldrefrågor till 88 personer, vilket motsvarar 15%

För att kunna fortsätta bevaka och lyfta aktuella socialpolitiska frågor som gäller människors rättigheter behöver vi ditt stöd. Tillsammans kan vi sträva efter att skapa förutsättningar för personer med utvecklingsstörning att leva ett värdigt liv, ge unga människor en chans att bygga upp ett självförtroende och att genom rådgivning bevaka att enskilda människors rätt till bistånd och insatser enligt gällande svenska lagstiftning efterföljs.

Genom en gåva till oss bidrar Du till denna viktiga uppgift!