Stöd oss

Sociala missionens insatser behövs och gör skillnad. Det är inte alltid det vi gör syns eller uppmärksammas, dock vet vi att det ofta leder till förbättrade livsvillkor och gör skillnad i den enskildes liv.

Under 2020 har Sociala missionen arbetat inom följande områden:

  • Arbete kring äldre i utsatthet
  • Barnfamiljer i bostadslöshet
  • Rätten till asyl och nyanländas möjlighet till familje-återförening
  • Utveckling av församlingsnära projekt, däribland TIA
  • Drivit 260 ärenden genom ombudskap eller egenmaktsstärkande
  • Genomfört 1527 kostnadsfria rådgivningsinsatser till stödsökande inom social- äldre- och flyktingverksamhet

För att kunna fortsätta bevaka, lyfta aktuella frågor och bedriva vår öppna rådgivning behöver vi ditt stöd. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar så att vi kan hjälpa fler människor, som lever i utsatthet, att ta tillvara sina rättigheter.

Genom en gåva till oss bidrar Du till denna viktiga uppgift!