Socialrådgivningen

Vi arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp.

Vi erbjuder rådgivning och stöd i ärenden som rör sociala och ekonomiska rättigheter samt etablering. Prioriterade frågor är basbehov för barnfamiljer, såsom rätten till tak över huvudet och pengar till mat. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt. Vid behov anlitas tolk.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Ge råd, information och stödsamtal i frågor kring boende och försörjning
  • Vara ett stöd i kontakt med socialtjänst och andra myndigheter
  • Hjälpa till att ansöka om stödinsatser och i vissa fall att överklaga negativa beslut

 

Vår öppna mottagning finns på Högbergsgatan 31 A (en gul byggnad bakom Andreaskyrkan).

Vår mottagning är öppen vardagar för besök:
måndag till fredag mellan kl. 9.00 – 11.30

Telefonrådgivning i sociala frågor och äldrefrågor:
Telefon: 08-556 023 00
Telefontider: måndag till fredag kl. 9.00 – 15.00
lunchstängt kl.11.30-12.30

E-post: info@socialamissionen.se

Välkommen att kontakta oss!

Personal:

Sehka Dozo, socionom
E-post: sehka.d@socialamissionen.se
Telefon: 08-556 023 08

Yodit Haile Selassie, socionom
E-post: yodit.hs@socialamissionen.se
Telefon: 08 556 023 05

Catharina Lind, socionom
E-post: catharina.l@socialamissionen.se
Telefon: 08-556 023 20