Flyktingrådgivningen

Vi arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp.

Vi erbjuder rådgivning och stöd i ärenden som rör asyl och familjeåterförening. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt. Vid behov anlitas tolk.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Ge råd, information och stödsamtal till familjer som splittrats på grund av krig, konflikter och flykt och som behöver återförenas.
  • Ge råd och information avseende asylprocessen och asylärenden

Tyvärr har vi inte kapacitet att erbjuda rådgivning i frågor som inte är skyddsrelaterade, såsom uppehållstillstånd på grund av studier, arbeten eller nyetablerade relationer.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 08-556 023 00
E-post: info@socialamissionen.se

Personal:
Elias Nygren, flyktinghandläggare
Erika Ershammar, flyktinghandläggare

 

We offer legal advice and support in matters related to asylum and family reunification. Our legal advice is free of charge and we work under secrecy. If needed, we hire translator.

Examples of support we offer:

  • Legal advice, information and support to families that have been separated because of war or conflict and that are in need of reunification.
  • Legal advice and information regarding the asylum procedure and questions related to asylum in general.

Due to a lack of resources we are not able to offer support in matters that are not related to international protection, for example residence permit for studies, work or newly established relations.

Welcome to contact us!
For advice and support in individual cases call 08-556 023 00 or send an email to info@socialamissionen.se

Staff
Elias Nygren, legal advisor
Erika Ershammar, Legal advisor