Öppen rådgivning

Vi arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp.

Vi erbjuder rådgivning, information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi driver också samarbetsprojekt för asylsökande tillsammans med flera av Sociala Missionens medlemsförsamlingar, samt arbetar med informations- och påverkansarbete.

Inom Sociala Missionen strävar vi efter att arbeta utifrån ett antirasistiskt perspektiv, genusperspektiv och med en inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati. Vi som arbetar inom rådgivning är främst socionomer och jurister.

Sociala Missionen arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

Verksamhetschef: Elaine Lindblom

Vår öppna mottagning finns på Högbergsgatan 31A (en gul byggnad bakom Andreaskyrkan).

Vår mottagning är öppen vardagar för besök:
måndag till fredag mellan kl. 9.00 – 11.30

Telefonrådgivning i sociala frågor och äldrefrågor:
Telefon: 08-556 023 00
måndag till fredag kl. 9.00 – 15.00
Lunchstängt kl. 11,30-12,30
E-post: info@socialamissionen.se

Telefonrådgivning i flyktingfrågor: Sommarstängt 8 juli till 15 augusti
Telefon: 08-556 023 00
måndag till fredag kl. 9.00 – 15.00
Lunchstängt kl. 11,30-12,30
E-post: info@socialamissionen.se