Verksamhetsidé

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Föreningens huvuduppgift är att bedriva rådgivning med fokus på socialpolitiska och flyktingpolitiska frågor.

Sociala Missionen vill aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Vägledande för arbetet inom Sociala Missionen är etiska dokument som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Huvudmän för arbetet är ett 40-tal församlingar från Equmeniakyrkan. Sociala Missionen vill samverka och vara en resurs för medlemsförsamlingarnas diakonala arbete.

Sociala Missionens huvudsakliga verksamhetsområde är i Stockholms, Gotlands samt delar av Uppsala län.

Övergripande mål för Sociala Missionen:

  • att arbeta för förbättrade livsvillkor på individ-, grupp- och strukturell nivå för människor som lever i utsatta livssituationer.
  • att initiera och utveckla arbetsformer utifrån aktuella sociala behov i samhället.
  • att bedriva information och opinionsbildning.