Organisation, Budget & Årsredovisning


Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Ett 40-tal församlingar inom Equmeniakyrkan och dess ungdomsföreningar i Stockholm, Uppsala och Gotlands län utgör medlemsorganisation för Sociala Missionen. Enskilda personer kan inte erbjudas medlemskap.

Ombudsmöte äger rum varje höst då beslut fattas om verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Årsmötet är lagt under senvåren. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom Sociala Missionen är verksamhetsbidrag från Stockholms stad, stiftelsemedel, församlingskollekter, privata gåvogivare m.m.

Styrelse

Sociala Missionens styrelse:

Ordförande, Sven-Erik Wånell

Suzanne Molin

Inga Johansson

Alice Comugisha Karaara

Gunnar Stignäs

Per Ove Nelstrand

Kai Berger

Liselott Björk

Vakant

 

Valberedning:

Margareta Hellsten, sammankallande, Tel kansliet:08-556 02 300, välj administration.

Hans Wermeling

Anna-Carin Persson Stenbeck

 

Verksamhetsberättelse och årsredovisningar

Sociala Missionens Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020

Digitalt signerad årsredovisning 2020

Verksamhetsberättelse-och-Årsredovisning-2019

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget 2022

Preliminär verksamhetsplan för åren 2023-2025

Verksamhetsplan och budget 2021

Verksamhetsplan och budget 2020

Mer om Sociala Missionen:

Sociala Missionens stadgar:  Sociala Missionen reviderade 2022

Sociala Missionens årsmötesprotokoll:

Protokoll Årsmöte Sociala Missionen 2022-04-26

Protokoll Årsmöte 2021-04-26-Sociala-Missionen

Protokoll Årsmöte 2020-08-27-Sociala-Missionen

Protokoll Extra årsmöte 2019-09-17

Insamlingspolicy: Insamlingspolicy

Kapitalplaceringspolicy: Placeringsreglemente 2015

Effektrapport: Effektrapport för 2016

Uppförandekod: Vägledande principer

Styrdokument för att motverka oegentligheter: Motverka oegentligheter

 

 

Sociala Missionen är medlemmar i Forum och Ideell Arena. Forum (Socialforum) är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. Ideell Arena är mötesplats för ideella organisationer för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

 

 


logotypen