Hantering av personuppgifter

Sociala Missionen med organisations nr 802003-1178 arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

Sociala Missionen arbetar under tystnadsplikt och uppgifter lämnas inte ut till någon utomstående om inte du har godkänt det. Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparar i ditt ärende. Du har också rätt att begära att alla dina personuppgifter raderas i våra system, s k bli bortglömd, om du så önskar.

Sociala Missionen sammanställer statistik om de ärenden vi arbetar med för att rapportera om vårt arbete till bidragsgivare och för att bedriva påverkansarbete. Alla sammanställningar av statistik och beskrivning av vårt arbete är alltid anonyma.

Sociala Missionen sparar även vissa personuppgifter som rör våra medlemsförsamlingar, t.ex. namn och kontaktuppgifter till ombud. Dessa uppgifter används i kallelser och liknande som berör organisationens arbete och endast för sådana ändamål.

Ändring i policyn kan komma att ändras i enlighet med att dataskyddsförordningen GDPR ändras. Vid frågor som rör vår dataskyddspolicy vänligen kontakta vår administration, info@socialamissionen.se