Framtidsutredningen

Sociala Missionens styrelse tillsatte 2018 en utredning kring Sociala Missionens framtid och diakoni inom Equmeniakyrkan. Projektet syftade till att utreda funktionen diakonal samordning och möjligheterna att utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete. Utredningens uppdrag var att identifiera behov, möjligheter och förutsättningar för utveckling av det diakonala arbetet inom Equmeniakyrkan och dess församlingar, främst inom Region Stockholm, samt hur stödfunktion för detta skulle kunna se ut. Anna Ardin från Forum – idéburna organisationer med social inriktning har anlitades för uppdraget och arbetet leddes av en styrgrupp tillsatt av Sociala missionen, Equmeniakyrkan och Equmenia. Utredningen överlämnades till Sociala Missionens styrelse i juni 2019.

Läs rapporten här DIAKONIFRAMTIDSUTREDNINGEN_20190630