Att höra till – inbjudan till höstens utbildningsdagar

”Att höra till” är ett samarbetsprojekt mellan Sociala Missionen, Immanuelskyrkan, Hela Människan och Ny Gemenskap. Dessa tillfällen är del av ett treårigt projekt med fokus på äldres psykiska hälsa. Vi vänder vi oss till personer som i sitt dagliga arbete eller som volontärer möter äldre i utsatta livssituationer. Vid höstens tillfällen är även Betaniastiftelsen medarrangör.

 

Utbildningstillfällen:

  • 13 oktober, kl. 13-16, Immanuelskyrkan på Norrmalm, Stockholm
  • 13 oktober, kl. 19-20.30, Digitalt
  • 18 november, kl. 13-16, Mikaelikyrkan i Skärholmen, Stockholm

 

Mer information och hur du anmäler dig via länkar nedan. På grund av eventuella pandemirestriktioner behöver vi ha bra kontroll på antalet anmälningar.

 

https://livsakademin.se/utbildningsdagar/

https://www.betaniastiftelsen.nu/utbildningar/att-hora-till/

 

OBS! separat länk för att anmäla sig till Görans Larsson seminarium: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=74291

Nyhetsbrev Maj 2021

Elaine Lindblom blir ny verksamhetschef på Sociala Missionen.

Elaine tillträdare tjänsten 1 september 2021 och lämnar sin tjänst på Karlskoga folkhögskola där hon varit rektor. Läs gärna Elaines presentation om sig själv i nyhetsbrevet.

Öppnare medlemskap och anslag i stället för medlemsavgift
Vid Sociala Missionens årsmöte fattades beslut om en stadgeändring av
betydelse för båda nuvarande och nya medlemmar. Ändringarna avser
medlemskap och medlemsavgift. Läs vidare här

Nytt scouting-projekt

Equmenia söker församlingar i Region Stockholm för pionjärsatsning inom scouting

Det talas just nu mycket om samhällets polarisering. När avstånden mellan människor ökar, riskerar även rädslan för det som upplevs annorlunda att öka. Equmenia vill vara en motkraft till detta. Vi vill erbjuda mötesplatser för barn och unga att lära känna varandra, utforska naturen och stärka sin existentiella hälsa – oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar eller hur länge man varit i Sverige.

Equmenia har länge haft en önskan om att bedriva scoutverksamhet för och med barn och unga som lever i social utsatthet eller som har svaga nätverk. Vi tror att många skulle må bra av det sociala sammanhang och det nyfikna utforskandet av naturen som scoutverksamheten erbjuder. Sedan några år tillbaka driver Equmenia nationellt, tillsammans med Räddningsmissionen och Equmeniakyrkan Rosa Huset, scoutverksamhet i Lövgärdet i Göteborg. På bakgrund av de erfarenheter vi har fått där vill Region Stockholm nu utforska pionjärsatsningar i Stockholm tillsammans med Sociala Missionen och lokalt anknutna församlingar.

Med start hösten 2021 hoppas vi starta scouting i en eller två församlingar i Region Stockholm. Vi söker nu församlingar som vill vara med i detta arbete. Ni behöver inte ha en redan etablerad scoutverksamhet, men får gärna ha tänkt kring vilka kontaktytor ni har till barn och unga, skolor, kommun eller andra aktörer. Om din församling tycker det låter spännande och vill höra mer, hör av er senast den sista mars.

Läs gärna mer om scoutprojektet i Lövgärdet här och här.

För mer information och intresseanmälan, kontakta Pauline Larsson tel: 073-0748608 (pauline.larsson@equmenia.se)

Sociala missionen är Godkänd som Gåvomottagare

Sociala missionen har godkänts av Skatteverket som gåvomottagare den 25 februari 2021. Det innebär att om du som Gåvogivare kan få skattereduktion i din inkomstdeklaration.

Skatteverket har vissa krav för att en gåva ska godkännas för Skattereduktion och ska senast den 31 januari varje år lämna kontrolluppgift för gåvor som uppfyller samtliga nedanstående krav.

  • Godkänd som gåvomottagare när gåvan togs emot.
  • Gåvan uppgår till minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Gåvogivaren är en fysisk person som är känd, d.v.s. som ni har personnummer på.
  • Gåvogivaren har fyllt 18 år senast den 31 december det år som gåvan gavs.
  • Gåvan går till något av de godkända ändamålen att främja social hjälpverksamhet eller att främja vetenskaplig forskning.

Skatteverkets förteckning över godkända Gåvomottagare