Årsmöte för Sociala Missionen, 26 april kl 19

Sociala Missionens årsmöte tisdag 26/4 kl. 19.00 i  S:t Peters församling, Upplandsgatan 12, Stockholm.

Kallelse skickas till ombud för respektive församling. Har ni utsett nytt ombud för 2022 behöver ni meddela det till info@socialamissionen.se

Tack för i år

Sociala Missionen tackar alla besökare, medlemsförsamlingar och samarbetspartners för året 2021!

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår tillsammans!

Med önskan om en God Jul och Gott nytt år 2022!

Nyhetsbrev september

I detta nyhetsbrev: Regiondag om diakoni 2/10, Utbildningar ”Att höra till”, Höstmöte
för Sociala Missionen 30/11, Inbjudan till medlemskap i Sociala Missionen, Ge en gåva till
socialt och diakonalt arbete, Avtackning Agnetha Dalemark, Hälsning från framtidssamtal
med styrelse och personal!

Nyhetsbrev Sociala Missionen 20210921