Sociala Missionen samarbetar med Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans region Stockholm har anställt Kristina Färdeman som regional samordnare för flyktingfrågor inom Equmeniakyrkan. Hon ska stödja och samordna församlingars insatser för och med asylsökande och nyanlända. Detta sker i nära samarbete med Sociala Missionen.