OBS! Ändrat datum Livsnära Samtal, inbjudan till Gruppledarutbildning blir 16 november

Målgrupp
Kursen är en introduktionskurs för nya ledare i Livsnära samtal.
Utbildningen till gruppledare i ”Livsnära samtal”. Hösten 2022 möts vi:
onsdag den 16 november kl. 10.00 – 17.00 i Immanuelskyrkan då teorin och
metodiken presenteras.
se bifogad folder: Ny Folder Gruppledare HT2022

OBS! Anmäl dig via denna länkhttps://www.bilda.nu/arr/1145139/anmal-dig