Livsmod! Välkommen på två eftermiddagar med focus på äldre personers hälsa & livsmod

Torsdag 13/10 kl. 13.00-16.00 – Det som ger hoppet liv!

Föreläsare:
Lars Björklund, präst och författare, talar utifrån boken Det som ger
hoppet liv och Ingrid Hammarlund, musikterapeut och forskningshandledare, talar om Musikens hälsofrämjande kraft hos äldre som
lider av psykisk ohälsa och depression.

Torsdag 10/11 kl. 13.00-16.00 – Musikens betydelse för livsgnista och livsmod!

Föreläsare:
Helle Wijk, professor/sjuksköterska vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, talar om musikens betydelse för livsgnista och livsmod. Lars-Gunnar Hjerne, läkare med 50
års erfarenhet av svensk sjukvård, talar om Att leva med det sjuka och
vårda det friska.

Plats för seminarier och mer information samt hur ni anmäler er ser ni här: Livsmod seminarier Hösten 2022