Sociala Missionen medverkar på Almedalsveckan!

Vi är på plats bland politiker, beslutsfattare och allmänhet för att lyfta och sätta ljus på flera av de frågor människor kommer till Sociala Missionen för att berätta om. I samband med Almedalsveckan och våra seminarier presenterar vi vår nya rapport ”Dumpad! – Berättelser om aktiv medverkan i annan kommun” och rapporten ”Barn på flykt flytt – Berättelser om familjer i bostadslöshet”. 

Varmt välkomna till våra seminarier!

Seminarium: Barn på flytt – strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv

Hur påverkas barn av den strukturella hemlösheten som är utbredd i storstäderna? Vad krävs för att barns rätt till en trygg bostad ska tillgodoses?
Varmt välkommen till seminariet Barn på flytt! Ett samtal om att ha, eller inte ha, någonstans att bo – när man är barn.
Av artikel 27 i Barnkonventionen följer att barn har rätt till en trygg bostad. Trots det kommer det många barnfamiljer som lever i strukturell hemlöshet till Sociala Missionens rådgivning.
Familjerna har inga sociala problem utan utestängs från bostadsmarknaden på grund av strukturella faktorer såsom brist på bostäder, höga hyresnivåer och höga krav för att godkännas som hyresgäst. Avsaknaden av en trygg bostad får allvarliga följder för barnen.
Sociala Missionens rapport ”Barn på flytt” lyfter berättelser från sex barnfamiljer som på grund av strukturella faktorer saknar bostad. Vid seminariet presenterar Sociala Missionen sin rapport och belyser, tillsammans med forskare och barnrättsexperter, frågan om strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv. Behöver barnrättsperspektivet få större genomslag i diskussionen om den strukturella hemlösheten? Hur ska EU:s barngaranti, som talar om att behövande barn ska garanteras faktisk tillgång till adekvata bostäder, uppfyllas?
Medverkande:
Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen
Tove Samzelius, Universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet
Karolina Skog, Särskild utredare i regeringens utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning
Yodit Haile Sellasie, Socionom, Sociala missionen
Elias Nygren, Jurist, moderator, Sociala missionen
Ämne: Barn/ungdom, Mänskliga rättigheter
Arrangör: Sociala missionen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka
Tid: Måndag 4/7, 16:00-16:45

 

Sociala Missionens seminarium: Barn på flytt - strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv, 4 juli 2022. Medverkande: Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen Tove Samzelius, Universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet Karolina Skog, Särskild utredare i regeringens utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning Yodit Haile Sellasie, Socionom, Sociala missionen Elias Nygren, Jurist, moderator, Sociala missionen

 Illustration: Isak Nygren

Seminarium: Social dumpning och dess konsekvenser

Vad är aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, kallad social dumpning, och hur påverkas familjerna som drabbas? Vad blir konsekvenserna för barnen?
Social dumpning, där en kommun aktivt medverkar till att person i behov av bistånd flyttar till en annan kommun trots att hen inte vill flytta, är ett dolt problem. Personer vittnar i Sociala Missionens rapport ”Dumpad!” att de utsatts för aktiv medverkan. Familjerna berättar om hur kommuntjänstepersoner utövat påtryckningar för att få dem att flytta, erbjudit boende och betalda månadshyror på annan ort, utan analys kring hur familjerna, i synnerhet barnen, påverkas.
Under seminariet presenterar vi på Sociala Missionen vår rapport Dumpad! och samtalar med forskare och barnrättsexperter om förekomsten av aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, dess orsaker och vilka följder det får för de drabbade familjerna och samhället.
Medverkande:
Tove Samzelius, Universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet
Erik Ulnes, Socionom, policyrådgivare, Rädda Barnen
Erika Ershammar, Jurist, Sociala Missionen
Elias Nygren, jurist, moderator, Sociala missionen
Ämne: Barn/ungdom, Mänskliga rättigheter
Arrangör: Sociala missionen, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka
Tid: Tisdag 5/7, 16:00 – 16:45
Sociala Missionens seminarium: Social dumpning och dess konsekvenser, Almedalsveckan 5 juli 2022. Medverkande: Tove Samzelius, Universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet Erik Ulnes, Socionom, policyrådgivare, Rädda Barnen Erika Ershammar, Jurist, Sociala Missionen Elias Nygren, jurist, moderator, Sociala missionen

Illustration: Maya Olivares Lind