Sociala Missionens nyhetsbrev feb. 2022

Nyhetsbrev februari handlar denna gång om

Årsmötet 26 april.

Erbjudande om lägerdagar på Björkögården

Gruppledarutbildning för ”Livsnära samtal – att dela livet”

Diakonalt forum, 17 mars

A week of Neighbours 20–24/2 Läs vidare här:  Nyhetsbrev Sociala Missionen februari 2022