Sociala Missionen söker handläggare i socialrättsliga frågor

Vi söker dig som utifrån ett rättighetsperspektiv vill arbeta för och med människor i utsatta livssituationer. Gemensamt för de människor vi möter är svårigheter kring ekonomi och bostad. De flesta av våra besökare kommer från socioekonomiskt utsatta områden och har bakgrund av att vara ny i Sverige. Vi prioriterar särskilt barnfamiljer i utsatthet. Din främsta uppgift kommer vara att ge råd, stöd och praktisk hjälp till enskilda i frågor kring sociala och ekonomiska rättigheter. Arbetet innebär att informera om regler, process och praxis, vara ett stöd vid myndighetskontakter samt vid behov representera enskilda gentemot socialtjänst och andra myndigheter. Att lyssna och ge psykosocialt stöd är genomgående inslag i arbetet. Läs mer i vår annons. Annons handläggare socialrättsliga frågor 20211116