Om Gymnasieskolan Futurum

Skolinspektionen har beviljat tillstånd för Magelungen utveckling AB att ta över Gymnasieskolan Futurum. Det är det lyckliga slutet på en lång process som påbörjades våren 2018.

Redan vid årsmötet 2018 kunde vi informera de närvarande ombuden om diskussionerna med Magelungen om att ta över skolan, som startats och drivits av Sociala Missionen sedan början av 2000-talet. Planerna på överförande av skolan möttes dock av oväntade svårigheter, då Skolinspektionen på försommaren 2018 avslog Magelungens ansökan om skoltillstånd. Sedan dess har Sociala Missionen under snart ett år drivit skolan vidare i nära samverkan med Magelungen, med inriktningen att trots allt kunna genomföra överföringen. Vi har informerat om detta i årsredovisningen, samt vid höstmötet 2018 och årsmötet 2019, som hölls i april. Bara dagarna efter årsmötet meddelade Skolinspektionen sitt beslut.

Skolinspektionens beslut innebär alltså att Futurum kommer att leva vidare, att alla nuvarande elever kommer att kunna fullfölja sina studier på skolan och att skolan också kommer att kunna ta in nya elever till hösten. Skolan har, trots den osäkra situationen under våren, ett rekordstort söktryck inför nästa skolår.

All personal på Futurum har erbjudits att följa med i övergången till Magelungen.

Skolan kommer som tidigare att vara en liten skola med små grupper och kommer att vända sig till elever i behov av särskilt stöd.

De program som kommer att finnas på skolan är Handelsprogrammet, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion.

Futurum har, med Sociala Missionen som huvudman, en lång tradition att bedriva gymnasieskola med hög kvalitet och med ett stort hjärta. Detta är en tradition som Magelungen också har på sina övriga gymnasieskolor och Magelungen tänker föra denna tradition vidare.

Skolan kommer i fortsättningen att heta Magelungens gymnasium Liljeholmen.

Mer information om skolans nya huvudman finns på https://magelungen.com/skola/gymnasium/

Kontakt

Gymnasieskolan Futurum
Trekantsvägen 7
117 43 Stockholm
Tel: 08-556 02 310
Fax: 08-549 01 890
https://magelungen.com/skola/

Rektor:
Anders Sahlin
Telefon: 0761632670
Mail: anders.sahlin@magelungen.com