Stiftelser

Genom generösa anslag från fonder och stiftelser har Sociala Missionen kunnat finansiera delar av sina verksamheter genom åren. Anslagen har varit avgörande för att kunna fortsätta att driva arbetet inom exempelvis socialjuridisk rådgivning och migration som är helt beroende av gåvor och bidrag. Exempel på stiftelser som stöder Sociala Missionens verksamhet:

  • Stiftelsen Govenii minne
  • Helge Ax:son Johnsons stiftelse
  • Magnus Bergvalls stiftelse
  • Stiftelsen C.J. Roos af Hjelmsäter
  • Byggnadsstiftelsen S:t Erik
  • Elsa Borgs stiftelse

Företagssamverkan

Som företag kan ni stödja Sociala Missionens arbete inom viktiga socialpolitiska frågor. Kanske vill ni bidra med kompetens eller vara ett direkt ekonomiskt stöd i till ett nytt eller befintligt projekt. Tillsammans kan vi göra världen rättvisare.

Låter det intressant?

För mer information kontakta oss, info@socialamissionen.se