Gåvobrev och testamente

Födelsedag

Ge bort en gåva som ger mervärde! Istället för presenter kan Du ge en gåva till Sociala Missionen. Glöm inte att ange namn och adress till den som Du vill fira på talongen så att vi kan sända ett gratulationskort.

Sänd in Din gåva till postgiro: 90 09 35-8

Till minne

Genom att ge en gåva till Sociala Missionen kan Du hedra minnet av någon som gått bort. Sänd in Din gåva till postgiro 90 09 35-8. Ange Ditt namn och adress på talongen samt namnet på den som gåvan avser så skickar vi ett minnesblad.

För mer information kontakta Nancy Pino på telefon 08-556 023 09 eller maila till nancy.p@socialamissionen.se

Testamentsgåva

En del av Sociala Missionens givare skriver sitt testamente till förmån för vårt arbete. Vi betalar inte arvsskatt.Kontakta Emelia Frennmark, verksamhetschef Råd & Stöd, för att samtala om denna möjlighet tel 08-556 023 24, eller per e-post emelia.f@socialamissionen.se.