Stöd oss

Sociala Missionens insatser behövs och gör skillnad. Det är inte alltid det vi gör syns eller uppmärksammas, dock vet vi att det ofta leder till förbättrade livsvillkor och gör skillnad i den enskildes liv.

Under 2014 har Sociala Missionen, i urval, gjort följande stödinsatser:

  • Gett individuell rådgivning vid sociala problem till 177 hushåll med sammanlagt 504 personer varav 205 var barn.
  • 100 personer har erhållit enstaka och/eller akuta rådgivningsinsatser via telefon, e-post och spontanbesök.
  • 600 personer har sökt individuell rådgivning för migrationsärenden.

För att kunna fortsätta bevaka och lyfta aktuella socialpolitiska frågor som gäller människors rättigheter behöver vi ditt stöd. Tillsammans kan vi sträva efter att skapa förutsättningar för personer med utvecklingsstörning att leva ett värdigt liv, ge unga människor en chans att bygga upp ett självförtroende och att genom rådgivning bevaka att enskilda människors rätt till bistånd och insatser enligt gällande svenska lagstiftning efterföljs.

Genom en gåva till oss bidrar Du till denna viktiga uppgift!