TIA-projekt

Sociala Missionen samarbetar med fyra församlingar i ett projekt om tidiga insatser för asylsökande.
Mer information kommer snart.