TIA-projekt

Projekt tillsammansAlma_7

Vad då tillsammans? Tillsammans med personal och frivilliga inom församlingar och Sociala Missionen får asylsökande och nykomna följa Almas resa från asylsökande till hennes åldrande.

Projekten, som heter ”Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet” och ”Tillsammans för asylsökandes inkludering”, erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. De drivs i samarbete mellan Sociala Missionen och sju församlingar inom Equmeniakyrkan.

Församlingarna har gruppverksamhet för asylsökande och nykomna, så som språkcaféer med fika, umgänge och samtal på svenska, läxläsning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Sociala Missionen deltar på en del av dessa samlingar med samhällsinformation kring flyktingfrågor och sociala frågor. Vi välkomnar särskilt dig som är asylsökande till dessa möten i församlingar. Vi erbjuder gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör dig.

Equmeniakyrkan i Hallunda erbjuder asylsökande och nykomna svenskundervisning på tisdagar, onsdagar och fredagar samt gruppinformation på en del av träffarna på onsdagar.

Södertälje missionsförsamling har språkcafé för asylsökande och nykomna på onsdagar och gruppinformation på en del av dessa.

Missionskyrkan i Upplands Väsby välkomnar asylsökande till språkcaféer och läxhjälp på tisdagar och onsdagar. Vissa onsdagar erbjuds det gruppinformation.

Triangelkyrkan i Enskede välkomnar ensamkommande ungdomar till språkcaféer med läxläsning på torsdagar. På en del av dessa ordnas gruppinformation.

Rissnekyrkan har förutom gudstjänster och andakter  har vi verksamhet för alla åldrar.

Tenstakyrkan är mångkulturell församling där många olika församlingar från olika kyrkliga traditioner genom åren bedrivit verksamhet i kyrkans lokaler.

Jakobsbergskyrkan är en levande kyrka för alla åldrar och bedriver bland annat språkcafé för dem som behöver bättra på sina kunskaper i svenska språket.

Frågor som tas upp i gruppinformationen är bland annat asylprocessen, familjeåterförening, den första tiden i Sverige, myndigheter i Sverige, boende i Stockholm, att åldras i Sverige, att känna sig hemma, egenmakt och delaktighet samt barn och familj. Nya teman kan skapas till vartefter utifrån önskemål och behov.

Projekten har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017-2019 och ingår i länsstyrelsens satsning TIA, som står för ”Tidiga insatser för asylsökande”.