TIA-projekt

Projekt tillsammansAlma_7

Vad då tillsammans? Tillsammans med personal och frivilliga inom församlingar och Sociala Missionen får asylsökande och nykomna följa Almas resa från asylsökande till hennes åldrande.

Projektet, som heter ”Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet”, erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Det är ett samarbete mellan Sociala Missionen och fyra församlingar inom Equmeniakyrkan.

Församlingarna har gruppverksamhet för asylsökande och nykomna, så som språkcaféer med fika, umgänge och samtal på svenska, läxläsning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Sociala Missionen deltar en del av dessa samlingar med samhällsinformation kring flyktingfrågor och sociala frågor. Vi välkomnar särskilt dig som är asylsökande till dessa möten i församlingar. Vi erbjuder gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör dig.

Equmeniakyrkan i Hallunda erbjuder asylsökande och nykomna svenskundervisning på tisdagar, onsdagar och fredagar samt gruppinformation på en del av träffarna på onsdagar.

Södertälje missionsförsamling har språkcafé för asylsökande och nykomna på onsdagar och gruppinformation på en del av dessa.

Missionskyrkan i Upplands Väsby välkomnar asylsökande till språkcaféer och läxhjälp på tisdagar och onsdagar. Vissa onsdagar erbjuds det gruppinformation.

Triangelkyrkan i Enskede välkomnar ensamkommande ungdomar till språkcaféer med läxläsning på torsdagar. På en del av dessa ordnas gruppinformation.

Frågor som tas upp i gruppinformationen är bland annat asylprocessen, familjeåterförening, den första tiden i Sverige, myndigheter i Sverige, boende i Stockholm, att åldras i Sverige, att känna sig hemma samt egenmakt och delaktighet. Nya teman kan skapas till vartefter utifrån önskemål och behov.

Projektet har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017-2018 och ingår i länsstyrelsens satsning TIA, som står för ”Tidiga insatser för asylsökande”.