Stödsamtal

Stödsamtal innebär att du träffar någon hos oss för att diskutera de problem som du har.

Vi kan tillsammans undersöka möjliga vägar för att uppnå hjälp eller lindring. Vi kan utifrån dina behov och önskemål förmedla kontakter till andra instanser i samhället, t ex andra frivilligorganisationer eller myndigheter.

Vi kan erbjuda dig stödsamtal som handlar om:

  • familjerelationer
  • arbetslöshet
  • diskriminering
  • ekonomiska frågor
  • psykisk och fysisk ohälsa

Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt.