Stöd vid myndighetskontakter

Vi kan ge stöd till Dig som av olika skäl har problem med dina myndighetskontakter.

Problem vid myndighetskontakter kan handla om att du inte vet vart du skall vända dig och vad du kan få hjälp med. Det kan också handla om att du inte blivit respektfullt bemött, lyssnad till eller missförstådd.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • att vara en samtalspartner
  • att medla, förklara eller följa med till myndigheter
  • att förmedla kontakter till andra frivilligorganisationer eller myndigheter

Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt.