Socialrättslig rådgivning

Socialrättslig rådgivning innebär att vi kan hjälpa dig med frågor som rör ärenden hos olika myndigheter.

Exempel på myndigheter är socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling. Vår målsättning är att arbeta för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sitt eget liv.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Vi kan informera om regler och praxis
  • Vi kan följa med till myndigheter som stödperson för att medla eller förklara
  • Vi kan i vissa fall engagera oss som ombud vid kontakter med olika myndigheter
  • Vi kan hjälpa till vid överklagande av negativa beslut

Rådgivning är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt.