Social rådgivning till äldre

– med särskild språk- och kulturkompetens från forna Jugoslavien

Att som äldre invandra till ett nytt land kan vara svårt. Svårigheterna kan vara bristande språkkunskaper i svenska och brist på kunskap om det svenska systemet. För att kunna ge bra hjälp har Sociala Missionens kurator förutom lång erfarenhet själv bosniskt ursprung.

Vi kan tillsammans med dig undersöka möjliga vägar för att uppnå hjälp eller lindring. Vi kan utifrån dina behov och önskemål förmedla kontakter till andra instanser i samhället, t ex andra frivilligorganisationer eller myndigheter.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Hjälp att hitta rätt i det svenska samhället
 • Stödsamtal i för dig viktiga frågor
 • Information om svensk äldreomsorg och dess regelverk t ex socialtjänstlagen, SoL och Lagen om särskilt stöd, LSS,
 • Information om regler kring trygghetslarm, hemtjänstfrågor, ledsagning, godmanskap, färdtjänst, pensionsfrågor med mera
 • Vi kan följa med till myndigheter som stödperson för att medla eller förklara
 • Vi kan informera om regler och praxis
 • Vi kan hjälpa till vid överklagande av negativa beslut

 

Är du anhörig eller närstående till en äldre person?

Anhöriga och närstående är viktiga för den äldre och utför många gånger stora insatser i vården av sin anhörige/närstående. För att stödja de anhöriga finns olika insatser i det svenska samhället, exempelvis

 • Anhöriganställning
 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamheter
 • Hemvårdsbidrag
 • Korttidsplats

Har du frågor kring din roll som anhörig är du välkommen att kontakta oss.

Rådgivningen är kostnadsfri vi arbetar under tystnadsplikt.


Kontaktpersoner:

Sehka Dozo, kurator
E-post: sehka.d@socialamissionen.se
Tel: 08-556 023 08

Mary Jonsson, socialrättslig rådgivare
E-post: mary.j@socialamissionen.se
Tel: 08-556 023 20