Sociala frågor

Sociala Missionen arbetar för att människor ska få ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp.

Vi erbjuder stöd och rådgivning i ärenden som rör frågor kring utsatthet, försörjning, psykisk och fysisk hälsa, familjerelationer, diskriminering, integration, äldrefrågor mm. Vi prioriterar frågor kring självförsörjning och förebyggande av hemlöshet.

Vi erbjuder psykosocialt stöd och socialrättslig rådgivning under kortare och längre perioder beroende på den enskildas behov. Vi kan anlitas som stödpersoner i kontakter med myndigheter och samordnare när någon har en mängd kontakter som behöver koordineras. Ibland kan vi också vara ombud för att hjälpa den enskilda att få sina rättigheter tillgodosedda. Vid behov sker samverkan med andra frivilligorganisationer och myndigheter.

Vi som arbetar här är socionomer med lång erfarenhet och stor kunskap inom det socialrättsliga området.

Vår mottagning är öppen:
måndag till fredag kl. 9.00 – 16.00
lunchstängt kl. 12.30 – 13.30

Sommarstängt 9-19 juli.

OBS! Begränsad tillgänglighet under sommaren pga ombyggnationer på vårt kontor.


Personal:

Sehka Dozo, kurator
E-post: sehka.d@socialamissionen.se
Telefon: 08-556 023 08

Mary Jonsson, socialrättslig rådgivare
E-post: mary.j@socialamissionen.se
Telefon:08-556 023 20