Samarbeten i flyktingfrågor

Sociala Missionen samarbetar med Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans region Stockholm har anställt Kristina Färdeman som regional samordnare för flyktingfrågor. Hon ska stödja och samordna församlingars insatser för och med asylsökande och nyanlända. Detta sker i nära samarbete med Sociala Missionen.

Kristina nås på telefon 070-419 24 93 och via e-post kristina.fardeman@equmeniakyrkan.se