Familjeåterförening

Sociala Missionen erbjuder stödsamtal, råd och information till familjer som behöver hjälp att återförenas.

Vi ger råd och stöd till familjer som splittrats på grund av krig, konflikter och flykt. Rådgivningen är kostnadsfri och möjligheter att boka tolk finns. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Tyvärr har vi ej kapacitet att ge stöd och råd i nyetablerade relationer.

Rådgivning till enskilda ges två dagar i veckan:
måndag och tisdag 10:30-12:30, ring 076-900 62 21

Migrationsrådgivningen har sommaruppehåll mellan 5 juli och 21 augusti 2017. The migration counselling is closed for summer from 5 July to 21 August 2017.

Rapport om problemen med familjeåterförening

Sociala Missionen, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Rådgivningsbyrån presenterade i november 2013 en rapport om familjeåterförening. Rapporten finns att ladda ned här: Familjeåterförening en (o)möjlighet?

 

Personal:
Emelia Frennmark, verksamhetschef Råd & Stöd

Erika Ershammar, handläggare migrationsfrågor