Familjeåterförening

Sociala Missionen erbjuder stödsamtal, råd och information till familjer som behöver hjälp att återförenas.

Vi ger råd och stöd till familjer som splittrats på grund av krig, konflikter och flykt. Rådgivningen är kostnadsfri och möjligheter att boka tolk finns. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Tyvärr har vi ej kapacitet att ge stöd och råd i nyetablerade relationer.

Rådgivning till enskilda ges två dagar i veckan:
tisdag och onsdag 10:30-12:30, ring 08-556 023 22

Sommarstängt 25 juni – 17 augusti


Personal:
Elias Nygren, flyktinghandläggare