Asylfrågor

Sociala Missionen ger rådgivning och stöd till enskilda asylsökande. Sociala Missionen erbjuder enskilda information om asylprocessen samt rådgivning i asylärenden.

Rådgivningen är kostnadsfri. Vi arbetar under tystnadsplikt. Möjlighet att boka tolk finns. Sociala Missionen har för närvarande inte möjlighet att gå in som ombud i enskilda ärenden.

Rådgivning till enskilda ges två dagar i veckan:
tisdag och onsdag 10:30-12:30, ring 076-900 62 21

Personal:

Erika Ershammar, flyktinghandläggare