Flyktingrådgivningen

Vi arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp.

Vi erbjuder rådgivning och stöd i ärenden som rör asyl och familjeåterförening. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt. Vid behov anlitas tolk.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Ge råd, information och stödsamtal till familjer som splittrats på grund av krig, konflikter och flykt och som behöver återförenas.
  • Ge råd och information avseende asylprocessen och asylärenden

Tyvärr har vi inte kapacitet att erbjuda rådgivning i frågor som inte är skyddsrelaterade, såsom uppehållstillstånd på grund av studier, arbeten eller nyetablerade relationer.

Välkommen att kontakta oss!

 

Rådgivning till enskilda ges två dagar i veckan:

tisdag och onsdag 10:30-12:30
Telefon: 08-556 023 22
E-post: info@socialamissionen.se

For advice and support in individual cases call 08-556 023 22 on Tuesday and Wednesday 10:30-12:30


OBS! Begränsad tillgänglighet under sommaren pga ombyggnationer på vårt kontor.


Personal:
Elias Nygren, flyktinghandläggare