Migrationsfrågor

Sociala Missionen har lång erfarenhet av arbete med migrationsfrågor. Sociala Missionen erbjuder rådgivning och stöd till enskilda i frågor som rör asyl och familjeåterförening, samt verkar för asylrätten och rätten till familjeåterförening.

Sociala Missionens deltar i återkommande möten med myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med migrationsfrågor. Vi håller oss uppdaterade om vad som gäller inom området för att på bästa sätt kunna ge råd och stöd.

Vi ger råd och stöd till enskilda i skyddsrelaterade frågor. Rådgivningen vi erbjuder är kostnadsfri. Vi arbetar under tystnadsplikt. Möjlighet att boka tolk finns. Sociala Missionen har för närvarande inte möjlighet att gå in som ombud i enskilda ärenden. Observera att vi kan ej påverka handläggningstiden hos Migrationsverket eller Migrationsdomstolarna.

Vi kan ej erbjuda rådgivning i frågor som inte är skyddsrelaterade, såsom uppehållstillstånd på grund av studier, arbete eller nyetablerade relationer.

Rådgivning till enskilda ges två dagar i veckan:
måndag och tisdag 10:30-12:30, ring 08-556 023 22
OBS! stängt mellan 12 december 2016 och 15 januari 2017. 

For advice and support in individual cases call 08-556 023 22 on Monday and Tuesday 10:30-12:30
Pease note, closed between 12th of December 2016 and 15th of January 2017.

 

Personal:
Miriam Talah, handläggare migrationsfrågor

Emelia Frennmark, verksamhetsansvarig migrationsfrågor