Flyktingfrågor

Sociala Missionen har lång erfarenhet av arbete med flyktingfrågor. Sociala Missionen erbjuder rådgivning och stöd till enskilda i frågor som rör asyl och familjeåterförening, samt verkar för asylrätten och rätten till familjeåterförening.

Sociala Missionens deltar i återkommande möten med myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med flyktingfrågor. Vi håller oss uppdaterade om vad som gäller inom området för att på bästa sätt kunna ge råd och stöd.

Vi ger råd och stöd till enskilda i skyddsrelaterade frågor. Rådgivningen vi erbjuder är kostnadsfri. Vi arbetar under tystnadsplikt. Möjlighet att boka tolk finns. Observera att vi kan ej påverka handläggningstiden hos Migrationsverket eller Migrationsdomstolarna.

Vi kan ej erbjuda rådgivning i frågor som inte är skyddsrelaterade, såsom uppehållstillstånd på grund av studier, arbete eller nyetablerade relationer.

Rådgivning till enskilda ges två dagar i veckan:

Tisdag och onsdag 10:30-12:30, ring 08-556 023 22

Sommarstängt 25 juni – 17 augusti

 

For advice and support in individual cases call 08-556 023 22 on Tuesday and Wednesday 10:30-12:30

During summer the counceling regarding refugees, family reunification and migration is closed 25 of June – 17 of August 

 

OBS! Begränsad tillgänglighet under sommaren pga ombyggnationer på vårt kontor.


Personal:
Elias Nygren, flyktinghandläggare