Hantering av personuppgifter

Sociala Missionen arbetar i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett dokumentationssystem. Vi sparar de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

Sociala Missionen arbetar under tystnadsplikt och uppgifter lämnas inte ut till någon utomstående om inte du har godkänt det. Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparar i ditt ärende.

Sociala Missionen sammanställer även statistik om de ärenden vi arbetar med för att rapportera om vårt arbete till bidragsgivare och för att bedriva påverkansarbete. Alla sammanställningar av statistik och beskrivning av vårt arbete är anonyma.

 

Emelia Frennmark
Verksamhetschef Råd & Stöd