TIA-projektet

Projektet, som heter ”Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet” erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. De drivs i samarbete mellan Sociala Missionen och sex församlingar inom Equmeniakyrkan.

Församlingarna har gruppverksamhet för asylsökande och nykomna, så som språkcaféer med fika, umgänge och samtal på svenska, läxläsning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Vi välkomnar särskilt dig som är asylsökande till dessa möten i församlingar. Vi erbjuder gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör dig.

Equmeniakyrkan i Hallunda erbjuder asylsökande och nykomna svenskundervisning på tisdagar, onsdagar och fredagar samt gruppinformation på en del av träffarna på onsdagar.

Södertälje missionsförsamling har språkcafé för asylsökande och nykomna på onsdagar och gruppinformation på en del av dessa.

Missionskyrkan i Upplands Väsby välkomnar asylsökande till språkcaféer och läxhjälp på tisdagar och onsdagar. Vissa onsdagar erbjuds det gruppinformation.

Rissnekyrkan erbjuder språkcafé på torsdagar.

Tenstakyrkan erbjuder språkcafé på torsdagar.

Jakobsbergskyrkan är en levande kyrka för alla åldrar och bedriver bland annat språkcafé på torsdagar för dem som behöver bättra på sina kunskaper i svenska språket.

Projekten har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017-2020 och ingår i länsstyrelsens satsning TIA, som står för ”Tidiga insatser för asylsökande”.