Råd och stöd

Vår uppdragsgivare är den enskilda människan eller familjen som söker vår hjälp. Vi arbetar med individuell rådgivning och med informations- opinions- och nätverksarbete. 

Vi har ingen möjlighet att ge ekonomiska bidrag, kläder, bostäder eller arbete. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt.

Inom Sociala Missionen strävar vi efter att arbeta utifrån ett antirasistiskt perspektiv, könsperspektiv och med en inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati. Vi som arbetar är socionomer och rättsvetare/juridiskt kunniga med lång yrkeserfarenhet.

 

Telefon till rådgivning i sociala frågor: 070-884 32 20
Telefontider:
tisdag och onsdag kl. 10.30 – 12.30

Telefon till rådgivning i flyktingfrågor: 076-900 62 21 
Telefontider:
tisdag och onsdag kl. 10.30 – 12.30