Råd och stöd

Vi arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv, och för att inge människor hopp.

Vi erbjuder rådgivning, information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt. Vi driver också samarbetsprojekt för asylsökande tillsammans med flera av Sociala Missionens medlemsförsamlingar, samt arbetar med informations- och påverkansarbete.

Inom Sociala Missionen strävar vi efter att arbeta utifrån ett antirasistiskt perspektiv, genusperspektiv och med en inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati. Vi som arbetar inom Råd & Stöd är främst socionomer och jurister.

Sociala Missionen arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

Verksamhetschef: Emelia Frennmark

Sociala Missionen Råd och Stöds öppna mottagning har sommarstängt under perioden den 8 juli – den 2 augusti 2019. Under den aktuella perioden kan vi inte ta emot besök eller besvara nya förfrågningar via telefon eller email. Vi tar emot besök igen den 12 augusti 2019.Vi tar emot besök igen den 5 augusti 2019.

Our open advice service is closed during the period 8 july – 2 august 2019. During the mentioned period are we unavailable for boths visits and new requests by phone or email. Welcome to visit and contact us the 5th august 2019.

Vår öppna mottagning finns på Högbergsgatan 31A (en gul byggnad bakom Andreaskyrkan).

Mottagningen är öppen:
måndag till fredag kl. 9.00 – 15.00
lunchstängt kl. 12.30 – 13.30

Telefon: 08-556 023 00
E-post: info@socialamissionen.se

Rådgivning i flyktingfrågor:
Telefon: 08-556 023 00
E-post: info@socialamissionen.se

Rådgivning i sociala frågor och äldrefrågor:
Telefon: 08-556 023 00
måndag till fredag kl. 9.00 – 15.00
lunchstängt kl. 12.30 – 13.30