Råd och stöd

Vår uppdragsgivare är den enskilda människan eller familjen som söker vår hjälp. Vi arbetar med individuell rådgivning och med informations- opinions- och nätverksarbete. 

Vi har ingen möjlighet att ge ekonomiska bidrag, kläder, bostäder eller arbete. Rådgivningen är kostnadsfri och vi arbetar under tystnadsplikt.

Sociala Missionen arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

Inom Sociala Missionen strävar vi efter att arbeta utifrån ett antirasistiskt perspektiv, könsperspektiv och med en inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati. Vi som arbetar är socionomer och rättsvetare/juridiskt kunniga med lång yrkeserfarenhet.

Verksamhetschef: Emelia Frennmark
Biträdande verksamhetschef: Beatrice Amsenius

 

Telefon till rådgivning i flyktingfrågor: 08-556 023 22
Telefontider:
tisdag och onsdag kl. 10.30 – 12.30

Sommarstängt 25 juni – 17 augusti
During summer the counceling regarding refugees, family reunification and migration is closed 25 of June – 17 of August 

 

Telefon till rådgivning i sociala frågor:
08-556 023 08 och 08-556 023 20

Sommarstängt 9-20 juli.

 

OBS! Begränsad tillgänglighet under sommaren pga ombyggnationer på vårt kontor.