Vad gör Sociala Missionen?

Sociala Missionen är indelad i fyra verksamhetsområden: Socialrättslig rådgivning / psykosocialt stöd, Migration, Gymnasieskolan Futurum, LSS-verksamhet. Verksamheterna understöds av en avdelning för ekonomi och administration.

Socialrättslig rådgivning/psykosocialt stöd som arbetar med frågor kring självförsörjning, relationer, psykisk/fysisk hälsa, integration med mera. Inom socialrättslig rådgivning bedrivs även arbete med äldre som har utländsk bakgrund.

Flyktingfrågor med inriktning på frågor om asylprövning, asylmottagning, familjeåterförening, etablering och integration.

LSS-verksamheten består av gruppboendet Lunden i Täby som erbjuder lägenheter med egna hyreskontrakt till personer med utvecklingsstörning. Gruppboendet är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om stöd och service).

Gymnasieskolan Futurum är till för de elever som behöver en mindre skolform för att kunna genomföra sina studier. Skolan har plats för 70 elever fördelade på tre årskurser. Skolan erbjuder ett nationellt gymnasieprogram, handelsprogrammet med inriktning handel och service. Gymnasieskolan erbjuder också lärlingsutbildning och möjligheten att studera enligt en individuell kursplan.

Kansliet sköter det löpande administrativa arbetet, består bland annat av daglig ekonomisk redovisning, löneadministration, och övrigt personaladministrativt arbete, budget, bokslut, data, arkivering, registerhållning, telefonväxel samt mottagande av besök. Enheten ekonomi/administration utgör stödfunktion för hela organisationen.

Här kan du läsa Sociala Missionens verksamhetsberättelse och årsredovisningen: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2015