Vad gör Sociala Missionen?

Sociala Missionen är indelad i verksamheterna Råd & Stöd och Gymnasieskolan Futurum. 

Inom Råd & Stöd erbjuder vi rådgivning, information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor. Vi driver också samarbetsprojekt för asylsökande tillsammans med flera av Sociala Missionens medlemsförsamlingar, samt arbetar med informations- och påverkansarbete.

Gymnasieskolan Futurum är till för de elever som behöver en mindre skolform för att kunna genomföra sina studier. Skolan har plats för 70 elever fördelade på tre årskurser. Skolan erbjuder ett nationellt gymnasieprogram, handelsprogrammet med inriktning handel och service. Gymnasieskolan erbjuder också lärlingsutbildning och möjligheten att studera enligt en individuell kursplan.