Vad gör Sociala Missionen?

Sociala Missionen är indelad i verksamheterna Råd & Stöd och Gymnasieskolan Futurum. 

Inom Råd & Stöd erbjuder vi rådgivning, information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor. Vi driver också samarbetsprojekt för asylsökande tillsammans med flera av Sociala Missionens medlemsförsamlingar, samt arbetar med information- och påverkan inom våra sakfrågor. Under 2019 påbörjades ett samverkansprojekt för äldre i utsatthet, Att höra till, som drivs tillsammans med Ny Gemenskap, Hela Människan Stockholms län och Immanuelskyrkan.