Vad gör Sociala Missionen?

Sociala Missionen är indelad i verksamheterna Råd & Stöd med socialrättslig- och flyktingverksamhet samt Gymnasieskolan Futurum. 

Socialrättslig rådgivning/psykosocialt stöd som arbetar med frågor kring självförsörjning, relationer, psykisk/fysisk hälsa, integration med mera. Inom socialrättslig rådgivning bedrivs även arbete med äldre som har utländsk bakgrund.

Flyktingfrågor med inriktning på frågor om asylprövning, asylmottagning, familjeåterförening, etablering och integration.

Gymnasieskolan Futurum är till för de elever som behöver en mindre skolform för att kunna genomföra sina studier. Skolan har plats för 70 elever fördelade på tre årskurser. Skolan erbjuder ett nationellt gymnasieprogram, handelsprogrammet med inriktning handel och service. Gymnasieskolan erbjuder också lärlingsutbildning och möjligheten att studera enligt en individuell kursplan.