Personal och kansli

Ett 30-tal medarbetare är anställda på Sociala Missionen i skiftande befattningar inom de olika verksamhetsområdena Råd och StödGymnasieskolan Futurum och LSS-verksamhet. Läs mer om detta under respektive verksamhetsområde.

murgröna och SM 2_2

Kansli och kontakt

Vårt kansli ligger på Högbergsgatan 31 A.

Vår reception är öppen:
måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan kl. 9.00 – 16.00
onsdag kl. 13.30 -16.00
Lunchstängt kl. 12.30 – 13.30

Kontakta oss:

Råd & Stöd: info@socialamissionen.se

Gymnasieskolan Futurum: tel: 08-556 02 310, e-post: agnetha.d@socialamissionen.se
www.gymnasieskolanfuturum.se

Lundens gruppboende: Tel: 08-630 04 88, 070-630 13 32, e-post: lasse.w@socialamissionen.se

Administration

Nancy Pino, ekonomiassistent
Tel: 08-556 023 09
nancy.p@socialamissionen.se

Råd & Stöd i socialrättsliga- och migrationsfrågor

Emelia Frennmark, verksamhetschef Råd & Stöd
emelia.f@socialamissionen.se

Beatrice Amsenius, biträdande verksamhetschef Råd & Stöd
beatrice.a@socialamissionen.se

Riitta Lundeqvist, kurator sociala frågor
riitta.l@socialamissionen.se

Sehka Dozo, kurator sociala frågor och äldrefrågor
sehka.d@socialamissionen.se

Mary Jonsson, socialrättslig rådgivare

Mary.j@socialamissionen.se

Erika Ershammar, handläggare migrationsfrågor
erika.e@socialamissionen.se

 

Foto entré: Riitta Lundeqvist