Framtidsutredning

En utredning kring Sociala Missionens framtid och diakoni inom Equmeniakyrkan pågår fram till juni 2019.

Detta projekt syftar till att utreda funktionen diakonal samordning och möjligheterna att utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund att stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete. Anna Ardin och Forum – idéburna organisationer med social inriktning har anlitats för uppdraget och arbetet leds av en styrgrupp tillsatt av Sociala missionen, Equmeniakyrkan och Equmenia.

Utredningens uppdrag är att identifiera behov, möjligheter och förutsättningar för utveckling av det diakonala arbetet inom Equmeniakyrkan och dess församlingar, främst inom Region Stockholm, samt hur stödfunktion för detta skulle kunna se ut.

Kontaktperson är diakonen Anna Ardin, som nås med e-post anna.ardin@socialforum.se eller telefon 0733907069.
Prenumerera gärna på utredningens nyhetsbrev för att få inbjudningar och uppdateringar kring arbetet.