Nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor

Välkommen till kyrkornas årliga nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor. Nästa år hålls mötet den 11 och 12 april i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 i Stockholm. Programmet presenteras i januari 2018 då även anmälan öppnar. Mer information kommer!

Äntligen återförenade

Efter flera år ifrån varandra kunde Elsa och hennes snart elvaåriga son äntligen krama om varandra i ankomsthallen på Arlanda. I nästan två år har Sociala Missionen gett stöd till familjens kamp om att återförenas. ”Det känns som att mitt liv börjar nu”, säger Elsa i bilen på väg mot Stockholm med sin sons huvud lutandes mot sin axel.

Äntligen återförenas mor och son

Äntligen har mor och son återförenats

Länsstyrelsen i Stockholm stödjer vårt arbete med asylsökande

Glädjande nyheter – Sociala Missionen och Södertälje Missionsförsamling, Equmeniakyrkan Hallunda, Triangelkyrkan i Enskede och Missionskyrkan i Upplands-Väsby har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017 och 2018. Projektet, som heter Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet, erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. –Vi ser fram emot att samarbeta mer med församlingarna, och att utveckla vårt arbeta för och med asylsökande, säger Emelia Frennmark, verksamhetschef på Råd & Stöd.

Rapport om barn i bostadslöshet

Rädda Barnen har nyligen släppt en rapport om barn som  lever i bostadslöshet. Rapporten bekräftar Sociala Missionens erfarenhet av att möta dessa familjer – bostadslösheten drabbar framför allt barn som har ensamstående mammor, barn och kvinnor som är offer för våld i nära relation samt nyanlända barn och deras familjer. Bostadslösheten är både en orsak till och en konsekvens av ekonomisk utsatthet.

I rapporten menar Rädda Barnen att avsaknaden av ett barnrättstänkande i det övergripande bemötandet av bostadslösa barnfamiljer är alarmerande. Så länge bostadstillgången för utsatta barnfamiljer inte upphöjs till en prioriterad politisk fråga kommer problemet att kvarstå. Alla barn i Sverige ska ha rätt till en plats att kalla hemma – oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.