Inbjudan till samtalskväll 5 december kl 18 samt Styrelsens lägesrapport kring Diakoniframtidsutredningen

Inbjudan till samtalskväll om Sociala Missionens framtid
Dag och tid: Torsdag 5 december kl. 18.00
Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, närmsta T-banestation Medborgarplatsen

Teman:
Vilka diakonala behov finns i vår församling och i Region Stockholm?
Är en omvandling av Sociala Missionen till ett diakonalt center för samordning i enlighet med Diakoniframtidsutredningens förslag något som skulle vara till gagn för din församling?
Vad kan vi göra bäst tillsammans genom Sociala Missionen?
Vilket stöd behöver vi i vår församling och tillsammans med andra församlingar från Sociala Missionen?

Bakgrund:
Sociala Missionens styrelse initierade under 2018 en utredning om Sociala Missionens framtid. Equmeniakyrkan och Sociala Missionen tillsatte en styrgrupp och diakonen Anna Ardin genomförde på styrgruppens uppdrag en omfattande utredning. Utredningen och styrgruppens rekommendationer presenterades i somras och finns på Sociala Missionens hemsida (http://socialamissionen.se/).
Uppdraget att ta fram konkreta förslag till den framtida inriktningen av Sociala Missionens arbete vilar på Sociala Missionens styrelse, besluten tas av ombuden från de församlingar som är medlemmar i Sociala Missionen. Styrelsen vill driva sitt arbete i nära dialog med alla församlingar i Equmeniakyrkan Region Stockholm oavsett om man är medlem i Sociala Missionen.

För församlingarna i norra delen av regionen ordnas på lokalt initiativ en sådan samtalskväll. Styrelsen bjuder nu in församlingarna i Stockholms stad och söderort till en kväll där vi i mindre grupper och storgrupp får samtala om hur vi tillsammans bäst kan svara mot de diakonala behov som finns och hur vi på mest effektiva sätt kan få stöd i allt det värdefulla arbete som görs i församlingarna.
För Sociala Missionens framtidsarbete är det av avgörande vikt att få ta del av församlingarnas behov, förslag och synpunkter. Vi hoppas därför att många församlingar blir representerade!

Varmt välkomna!
Styrelsen för Sociala Missionen genom
Sven Erik Wånell
ordförande, tfn 070 725 03 65

 

Styrelsens rapport kring Sociala missionens framtid

Höstmöte 2019-11-26

Kallelse till Höstmöte tisdag 26 november 18.00

Sociala Missionens höstmöte hålls tisdagen den 26 november.

Vi har mötet i Betlehemskyrkans konferenslokaler, Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 trappor, närmaste T-banestation är Rådmansgatan.
Vi börjar med kaffe kl. 18.00 och startar mötet 18.30.

Punkter som ska behandlas
Budget för 2020
Lägesrapport arbetet med Sociala Missionens framtid utifrån Diakoniframtidsutredningen

Budgeten sänds ut i vecka 45.

Välkommen!

Stockholm 2019-10-21

Sven Erik Wånell
ordförande

 

 

Handlingar till höstmötet 26 november

FULLMAKT ombud 20191126

Verksamhetsplan & Budget 2020

välkomstbrev höstmöte 20191126

Ombuden i Sociala Missionen

 

Kallelse till Höstmöte tisdag 26 november 18.00

 

Sociala Missionens höstmöte hålls tisdagen den 26 november.

Vi har mötet i Betlehemskyrkans konferenslokaler, Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 trappor, närmaste T-banestation är Rådmansgatan.

Vi börjar med kaffe kl. 18.00 och startar mötet 18.30.

Punkter som ska behandlas

  • Budget för 2020
  • Lägesrapport arbetet med Sociala Missionens framtid utifrån Diakoniframtidsutredningen

Budgeten sänds ut i vecka 45.

 

Välkommen!

 

Stockholm 2019-10-21

 

Sven Erik Wånell

ordförande

Sociala Missionen deltar samråd om integration mellan regeringen och civilsamhället

Sociala Missionens Lotta Rapacioli har deltagit i ett samråd om integration mellan regeringen och civilsamhället. Temat var civilsamhällets roller i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd. För mer information och bildspel, där Lotta finns på bild, tryck på länken nedan.

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/regeringen-och-civilsamhallet-i-samtal-om-integration/

 

Kallelse till extra årsmöte och inbjudan till ombudsmöte

Sociala Missionens extra årsmöte och ombudsmöte kommer att äga rum tisdagen den 17 september 2019 i Abrahamsbergskyrkan. Kaffe och smörgås serveras från 18.00 och mötet börjar 18.30. Kallelse och dagordning, valberedningens förslag samt fullmakt för ombud finns nedan som bilagor.

Förra året tillsatte Sociala Missionen en framtidsutredning, med diakonen Anna Ardin som utredare, och med en styrgrupp från Equmeniakyrkan, Equmenia, medlemsförsamlingarna och Sociala Missionens styrelse. Vid ombudsmötet kommer Anna att redogöra för utredningen och dess förslag, och styrgruppens ordförande, regional kyrkoledare Jenny Dobers, för styrgruppens rekommendationer. Det är församlingarnas behov som ska tillgodoses. Vid det extra ombudsmötet är ambitionen att alla ombud ska få en bra grund för att ta med sig frågor och tankar att bolla med sin egen församling, som grund för den fortsatta processen. Diakoniframtidsutredningen och styrgruppens rekommendationer finns med som bilagor nedan.

Bilagor:

Kallelse samt dagordning till extra årsmöte och ombudsmöte 17 sept

Valberednings förslag till val av ny ordförande samt fyllnadsval av en styrelseledamot

FULLMAKT ombud 20190917

 

DIAKONIFRAMTIDSUTREDNINGEN_20190630 Styrgruppens medskick till Diakoniframtidsutredningen

Styrgruppens medskick till Diakoniframtidsutredningen