Sociala Missionen lanserar rapport om försörjningskravet vid familjeåterförening

Rapport:

Försörjningskravet – Berättelser om splittrade familjer

Sociala Missionen släpper rapport och ställningstagande om familjeåterförening

Att få leva tillsammans med sin familj är en viktig mänsklig rättighet och en förutsättning för att etableras och integreras i Sverige. Sociala Missionen har arbetat med familjeåterföreningsfrågor sedan 1990-talet och ser hur de begränsningar som införts sedan 2016 får svåra konsekvenser för flyktingfamiljer som inte lyckas uppfylla de idag högt ställda försörjningskrav på boende och inkomst. Genom intervjuer med sex berörda flyktingar och skyddsbehövande vill Sociala Missionen ge röst åt människorna bakom statistiken.

Sociala Missionens ställningstagande rätten till familjeåterförening återfinns nedan:

Sociala Missionens ställningstagande för rätten till familjeåterförening

 

 

 

 

Motion och övriga handlingar till Sociala missionens årsmöte den 27 augusti

Sociala missionens årsmöte hålls den 27 augusti kl 18:00 i Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45, Bromma.

Till årsmötet har det inkommit en motion, den samt styrelsens svar på motionen tillsammans med övriga handlingar finner ni i länkar nedan.

Motion Sociala Missionen 25 juni

Styrelsens svar på Motion angående framtida inriktning för Sociala Missionen

Sociala Missionens framtid styrelsens förslag till årsmötet

Kallelse Sociala missionens årsmöte 2020-08-27

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2019