Sociala missionen är Godkänd som Gåvomottagare

Sociala missionen har godkänts av Skatteverket som gåvomottagare den 25 februari 2021. Det innebär att om du som Gåvogivare kan få skattereduktion i din inkomstdeklaration.

Skatteverket har vissa krav för att en gåva ska godkännas för Skattereduktion och ska senast den 31 januari varje år lämna kontrolluppgift för gåvor som uppfyller samtliga nedanstående krav.

  • Godkänd som gåvomottagare när gåvan togs emot.
  • Gåvan uppgår till minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Gåvogivaren är en fysisk person som är känd, d.v.s. som ni har personnummer på.
  • Gåvogivaren har fyllt 18 år senast den 31 december det år som gåvan gavs.
  • Gåvan går till något av de godkända ändamålen att främja social hjälpverksamhet eller att främja vetenskaplig forskning.

Skatteverkets förteckning över godkända Gåvomottagare

Årsmöte 2021

Sociala missionens årsmöte hålls den 26 april kl. 18. Mötet sker i digital form. För 2020 har årsredovisning signerats digitalt. Nedan finns Verksamhetsberättelse och och Årsredovisning i pdf samt den digitalt signerade årsredovisningen för 2020. Kallelse skickades 2021-03-26. Övriga handlingar och information till medverkande ombud har skickats ut 2021-04-12.

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Sociala Missionen 2020

Digitalt signerad Årsredovisning 2020 802003-1178 Sociala Missionen

Sociala Missionen lanserar rapport om familjer i bostadslöshet

Alla barn har rätt till ett hem och en trygg uppväxt. Samtidigt ser Sociala Missionen hur samhällets skyddsnät blir alltmer grovmaskigt och att antalet barn som växer upp utan ett tryggt boende ökar. Många av de familjer som vänder sig till Sociala Missionen saknar ett stabilt hem och tvingas till upprepade tillfälliga lösningar, såsom hotelljourer, kortare andrahandskontrakt eller att trängas hemma hos någon bekant. I rapporten ”Barn på flykt flytt” har Sociala Missionen intervjuat sex barnfamiljer som alla lever eller har levt utan ett stabilt boende. Genom rapporten vill Sociala Missionen ge röst åt några av alla de barnfamiljer som inte syns i statistiken, men som saknar en plats att kalla hem i Sverige 2020.

Läs hela rapporten

Sociala Missionen lanserar rapport om försörjningskravet vid familjeåterförening

Rapport:

Försörjningskravet – Berättelser om splittrade familjer

Sociala Missionen släpper rapport och ställningstagande om familjeåterförening

Att få leva tillsammans med sin familj är en viktig mänsklig rättighet och en förutsättning för att etableras och integreras i Sverige. Sociala Missionen har arbetat med familjeåterföreningsfrågor sedan 1990-talet och ser hur de begränsningar som införts sedan 2016 får svåra konsekvenser för flyktingfamiljer som inte lyckas uppfylla de idag högt ställda försörjningskrav på boende och inkomst. Genom intervjuer med sex berörda flyktingar och skyddsbehövande vill Sociala Missionen ge röst åt människorna bakom statistiken.

Sociala Missionens ställningstagande rätten till familjeåterförening återfinns nedan:

Sociala Missionens ställningstagande för rätten till familjeåterförening