Till Equmeniakyrkans församlingar i region Stockholm: Kriget i Ukraina och flyktingmottagande

Sociala Missionen vill hjälpa till i en samordnade insats på uppdrag av Equmeniakyrkan region Stockholm. Vi kommer fortlöpande samla och förmedla relevant information från offentlig sektor, civilsamhällets organisationer samt dela församlingsinitiativ. Vi finns dagligen på plats med en öppen mottagning för att stötta och ge råd och stöd i juridiska och sociala frågor.

Vad kan vi göra och hur ser vår beredskap ut för att ta emot människor som kommer till oss? Sociala Missionen har sammanställt fakta. Läs vidare här: Hjälpinsatser Ukraina

 

Årsmöte för Sociala Missionen, 26 april kl 19

Sociala Missionens årsmöte tisdag 26/4 kl. 19.00 i  S:t Peters församling, Upplandsgatan 12, Stockholm.

Kallelse skickas till ombud för respektive församling. Har ni utsett nytt ombud för 2022 behöver ni meddela det till info@socialamissionen.se