Länsstyrelsen i Stockholm stödjer vårt arbete med asylsökande

Glädjande nyheter – Sociala Missionen och Södertälje Missionsförsamling, Equmeniakyrkan Hallunda, Triangelkyrkan i Enskede och Missionskyrkan i Upplands-Väsby har beviljats medel för att arbeta med asylsökande under 2017 och 2018. Projektet, som heter Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet, erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. –Vi ser fram emot att samarbeta mer med församlingarna, och att utveckla vårt arbeta för och med asylsökande, säger Emelia Frennmark, verksamhetschef på Råd & Stöd.

Rapport om barn i bostadslöshet

Rädda Barnen har nyligen släppt en rapport om barn som  lever i bostadslöshet. Rapporten bekräftar Sociala Missionens erfarenhet av att möta dessa familjer – bostadslösheten drabbar framför allt barn som har ensamstående mammor, barn och kvinnor som är offer för våld i nära relation samt nyanlända barn och deras familjer. Bostadslösheten är både en orsak till och en konsekvens av ekonomisk utsatthet.

I rapporten menar Rädda Barnen att avsaknaden av ett barnrättstänkande i det övergripande bemötandet av bostadslösa barnfamiljer är alarmerande. Så länge bostadstillgången för utsatta barnfamiljer inte upphöjs till en prioriterad politisk fråga kommer problemet att kvarstå. Alla barn i Sverige ska ha rätt till en plats att kalla hemma – oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Sociala Missionen samarbetar med Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans region Stockholm har anställt Kristina Färdeman som regional samordnare för flyktingfrågor inom Equmeniakyrkan. Hon ska stödja och samordna församlingars insatser för och med asylsökande och nyanlända. Detta sker i nära samarbete med Sociala Missionen.