Länsstyrelsen stödjer vårt arbete med asylsökande

Glädjande nyheter igen – Sociala Missionen har beviljats medel från Länsstyrelsen i Stockholm för ytterligare ett samarbetsprojekt kring asylsökande, denna gången med Rissnekyrkan, Tenstakyrkan och Jakobsbergskyrkan. Projektet startar 1 september och pågår fram till 31 december 2019. Projektet heter ”Tillsammans för asylsökandes inkludering” och erbjuder asylsökande svenskaundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter.

–Vi ser fram emot att samarbeta även med dessa församlingar, och att utveckla vårt arbeta för och med asylsökande, säger Beatrice Amsenius, tf. verksamhetschef på Råd & Stöd.

Hantering av personuppgifter

Sociala Missionen arbetar i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Om du har ett ärende hos Sociala Missionen sparar vi dina personuppgifter i ett säkert och låst dokumentationssystem. Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att kunna arbeta med ditt ärende.

Sociala Missionen arbetar under tystnadsplikt och uppgifter lämnas inte ut till någon utomstående om inte du har godkänt det. Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparar i ditt ärende. Du har också rätt att begära att alla dina personuppgifter raderas i våra system, s k bli bortglömd, om du så önskar.

Sociala Missionen sammanställer statistik om de ärenden vi arbetar med för att rapportera om vårt arbete till bidragsgivare och för att bedriva påverkansarbete. Alla sammanställningar av statistik och beskrivning av vårt arbete är alltid anonyma.

Ändring i policyn kan komma att ändras i enlighet med att dataskyddsförordningen GDPR ändras. Vid frågor som rör vår integritetspolicy vänligen kontakta t.f. verksamhetschef Beatrice Amsenius

 

Sociala Missionens årsmöte 2018

Dag: Måndag 16 april 2018. Tid:18.00 (fika serveras från kl. 17.30). Plats: Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45, Bromma. Hitta dit: Kyrkan ligger nära T-station Abrahamsberg. Du hittar mer info på www.abrahamsbergskyrkan.se

Vid årsmötet behandlas verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017, samt val av styrelse och revisorer för 2018 och övriga frågor i enlighet med Sociala Missionens stadgar. Vi kommer också att ge aktuell information om verksamheten och om pågående samarbetsprojekt, tillsammans med några av våra medlemsförsamlingar. Se handlingar till årsmötet här:

Vänligen meddela deltagande samt ombudens namn och e-postadress, senast 9 april till info@socialamissionen.se eller till Sociala Missionen, Högbergsgatan 31 A, 116 20 Stockholm. Frågor om årsmötet kan skickas till den e-postadressen.

Vi önskar er varmt välkomna.

Dag Fagerhem, styrelseordförande

 

Barn om bostadslöshet

Barnaministeriet i P4 har gjort en radiodokumentär ”Ingenstans att bo” som skildrar bostadslöshet ur 13-åriga Nardos synvinkel. Den handlar om en barnfamilj som Sociala Missionen hjälpte till boende under julen och fortsätter att stödja för att få till långsiktigare lösning efter flera års bostadslöshet. Programmet finns att ladda ned från Sveriges radio för den som vill lyssna.

Äntligen tillsammans

Efter flera års kamp kunde Abeba äntligen ta emot sina små barn på Arlanda. Sociala Missionen har varit ombud i ärendet och vi är oerhört glada att se att barnen nu äntligen har återförenats med sin mamma.

Äntligen återförenade, feb 2018