Livsnära Samtal, inbjudan till Gruppledarutbidning 6 september

Målgrupp
Kursen är en introduktionskurs för nya ledare i Livsnära samtal.
Utbildningen till gruppledare i ”Livsnära samtal” är fördelad
över två tillfällen. Hösten 2022 möts vi:
Tisdagen 6 september kl. 13.00 – 15.00 då teorin och
metodiken presenteras, samt ett par gruppövningar.
Onsdagen 28 september kl. 10.00 – 16.00, se bifogad folder: FolderGruppledareHT2022

OBS! Anmäl dig via denna länkhttps://www.bilda.nu/arr/1145139/anmal-dig