Nyhetsbrev september

I detta nyhetsbrev: Regiondag om diakoni 2/10, Utbildningar ”Att höra till”, Höstmöte
för Sociala Missionen 30/11, Inbjudan till medlemskap i Sociala Missionen, Ge en gåva till
socialt och diakonalt arbete, Avtackning Agnetha Dalemark, Hälsning från framtidssamtal
med styrelse och personal!

Nyhetsbrev Sociala Missionen 20210921