En regiondag 2 oktober med inspiration kring diakoni

Välkomna på en dag där alla medarbetare och ideellt engagerade i våra församlingar får samlas kring diakonala frågor i vår tid.

2 oktober 10:00–16:00 i Abrahamsbergskyrkan. Mer information och anmälan i länken nedan.

https://equmeniakyrkan.se/kalender/regiondag-karlek-omsorg-solidaritet/