Nyhetsbrev Maj 2021

Elaine Lindblom blir ny verksamhetschef på Sociala Missionen.

Elaine tillträdare tjänsten 1 september 2021 och lämnar sin tjänst på Karlskoga folkhögskola där hon varit rektor. Läs gärna Elaines presentation om sig själv i nyhetsbrevet.

Öppnare medlemskap och anslag i stället för medlemsavgift
Vid Sociala Missionens årsmöte fattades beslut om en stadgeändring av
betydelse för båda nuvarande och nya medlemmar. Ändringarna avser
medlemskap och medlemsavgift. Läs vidare här